من دکتر کباب

سرآشپــــز

سرآشپز مهدیزاده طراح و اجرا کننده دکتر کباب و چند برند مطرح در سطح ایران ، جاه طلب و خلاق. غذاهای ابتکاری دکتر کباب  و بهبود رتبه های رستوران ها.

  • برنامه ریز و تهیه منابع پروژه فود دیجیتال 
  • دارای مدرک رستوران داری از اهلای مالزی تحت لیسانس امریکا 
  • دارای مدرک کاردانی و کارشناسی آشپزی 
  • مدرس و برنامه نویس رستوران داری 
  • اجرای پروژه های فودهال و فود کورت
  • مشاور و راه اندازی انواع رستوران های ایرانی و فرنگی 
  • ساخت sop  و کانسپت های متعدد در فرهنگ غذایی 
  • مزاج شناس